بهترین پیش دبستانی شرق تهران | بهترین پیش دبستانی تهران

الگوی آموزشی ما

اخبار مهد لبخند ۱۳ شهریور ۱۳۹۶

الگوی بارش مغزی مقدمه: نظام آموزشی در جهت تقویت زمینه های بالقوه ی خلاقیت، نقش مهمی ایفا می کند. یک از مسیرهای ساخت این زمینه، به کارگیری روش های تدریس خلاقیت زاست. یکی از روش های تقویت روحیه ی خلاق ...

ادامه