الگوی آموزشی مهدکودک لبخند

اخبار مهد لبخند ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

الگوی بارش مغزی مقدمه: نظام آموزشی در جهت تقویت زمینه های بالقوه ی خلاقیت، نقش مهمی ایفا می کند. یک از مسیرهای ساخت این زمینه، به کارگیری روش های تدریس خلاقیت زاست. یکی از روش های تقویت روحیه ی خلاق ...

ادامه