مهدکودک تهرانپارس

همکاری با موسسه دانا در فراگیری علوم طبیعی،اجتماعی و...

هدف موسسه دانا:

یادگیری پدیده های علمی و بازی با ماهیت علم،از طریق محیط طبیعی،وسایل،مواد و اتفاقات روزمره کودکان

زمان برگزاری کلاس:

شنبه ها ساعت 10.30 کارگاه علوم و کشاورزی با همکاری موسسه معتبر دانا برگزار میشود در این کارگاه با تکیه بر طبیعت و حوادث جاری در محیط پیرامون کودک با بازی های متفاوت، مفاهیم مختلف توسط ذهن پویای خود کودک پرورانده می شود.

توجه:

لطفا جهت همکاری روزهای شنبه کودکان غیبت و تاخیر نداشته باشند.
مهدکودک لبخند

         آشنایی با اعضای بدن انسان

          آشنایی با جانداران آبزی

بهترین مهدکودک تهرانپارس

         آشنایی با جانداران آبزیبهترین مهدکودک تهرانپارس

       آشنایی با خواص تخم پرندگان

مهد کودک تهرانپارس

       آشنایی با خواص تخم پرندگان

مهد لبخند

   آشنایی با چرخه طبیعی آب در طبیعت


مهدکودک دوزبانه شرق تهران

آشنایی با آداب و رسوم جنوب کشور

مهدکودک خوب تهرانپارس

  آشنایی با آداب و رسوم جنوب کشور

مهدکودک برتر تهرانپارس

       آشنایی با خواص تخم پرندگان