همکاری با موسسات علمی معتبر در فراگیری علوم طبیعی،اجتماعی و...

هدف موسسات علمی:

یادگیری پدیده های علمی و بازی با ماهیت علم،از طریق محیط طبیعی،وسایل،مواد و اتفاقات روزمره کودکان

زمان برگزاری کلاس:

شنبه ها ساعت 10.30 کارگاه علوم و کشاورزی با همکاری موسسه معتبر دانا برگزار میشود در این کارگاه با تکیه بر طبیعت و حوادث جاری در محیط پیرامون کودک با بازی های متفاوت، مفاهیم مختلف توسط ذهن پویای خود کودک پرورانده می شود.

توجه:

لطفا جهت همکاری روزهای شنبه کودکان غیبت و تاخیر نداشته باشند.
      مروری مختصر بر کارگاه های علمی مهد لبخند


مهدکودک تهرانپارس

  آشنایی با اعضای بدن انسان
مهدکودک آنلاین

آشنایی با جانداران آبزی


بهترین مهدکودک تهران

آشنایی با جانداران آبزی


مهدکودک تهرانپارس

  آشنایی با خواص تخم پرندگان
مهدکودک آنلاین

آشنایی با خواص تخم پرندگان


بهترین مهدکودک تهران

آشنایی با چرخه طبیعی آب در طبیعت


مهدکودک تهرانپارس

  آشنایی با آداب و رسوم جنوب کشور
مهدکودک آنلاین

آشنایی با آداب و رسوم جنوب کشور


بهترین مهدکودک تهران

آشنایی با خواص تخم پرندگان

نقشه سایت